Květnový den, který je známý jako „DEN RODINY“, patřil v Centru sociální pomoci Třinec, p.o. dětem z  Dětské skupiny PAMPELIŠKA. Děti předvedly svým rodičům, prarodičům a sourozencům, jak jsou šikovné a co všechno už zvládnou. Kromě tanečků, básniček a písniček o tom, jak je rodina důležitá a jak ji mají rádi, pak děti rozdaly přítomným vyrobené dárečky a napjatě čekaly, co bude dál. Odměnou jim pak bylo kouzelnické vystoupení, které vtáhlo do dětských let i mnohé dospělé. 🙂 Toto společné setkání se neslo ve velmi příjemné atmosféře a těšilo se velké účasti. 😉


Fotogalerie7