V naší organizaci proběhl Den otevřených dveří. Součástí této akce v Denním stacionáři PAPRSEK proběhla přednáška PhDr. Ivany Zučkové ve snoezelen místnosti na téma „Vnímej všemi smysly“. V Denním stacionáři RADOST proběhl workshop s názvem „Přijďte si vyrobit originální podzimní dekoraci s využitím drátků a přírodních materiálů.“ V Azylovém domě pro rodiče s dětmi probíhala mezi dětmi výroba dekoračních draků. V rámci této akce jsme byli osloveni Českým rozhlasem Ostrava, kde jsme informovali posluchače rádia o těchto aktivitách.