První červnovou sobotu jsme s našimi dětmi na zahradě oslavili svátek Dne dětí. Pro děti byly připraveny soutěže, kterých se s radostí zúčastnily a za které obdržely sladkou odměnu. Po soutěžích se děti pustily do hledání pokladu a na závěr si v altánku pochutnaly na opékaných párcích. Počasí nám přálo a celé sobotní odpoledne proběhlo v příjemné a veselé atmosféře. Akce se všem zúčastněným velmi líbila. Poděkování patří nejen zaměstnancům, ale i některým rodičům, kteří se aktivně podíleli na přípravě programu pro děti.


Fotogalerie3