Touto cestou chceme vřele poděkovat paní Janě Cábové, mamince chlapečka, který navštěvuje Denní stacionář PAPRSEK, za finanční dar, který darovala pro  naše děti . Tohoto daru si velmi ceníme a věříme, že zakoupené hrací prvky splní svůj účel a vykouzlí radost na tváři našich dětí.


Fotogalerie1