V měsíci červnu jsme obdrželi od manželů Michalíkových částku ve výši 10 500,- Kč. Novomanželé požádali svatební hosty, aby místo květin přinášeli hotovost, která bude poté předána našemu zařízení. Během návštěvy a předání peněz byli naši novomanželé seznámení se sociální službou denní stacionář a byli rovněž provedeni zařízením. Novomanželům moc děkujeme!