V tomto roce bude klienty Denního stacionáře RADOST pravidelně navštěvovat pes Burito s paní Ivetou, a to každé druhé pondělí v měsíci. Jejich návštěva nám vždy přinese pohodu, klid a relax. Pes Burito každého zvlášť osobně přivítá jemným štěkotem a projde si celé zařízení. Poté se věnuje každému klientovi individuálně, buď si k němu lehne a nebo si hrají a hledá schované dobroty. Pes Burito svou přítomností dokáže u všech vyvolat dobrou náladu a úsměv. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Z fotek v galerii určitě vytušíte pohodu, kterou Burito kolem sebe šíří. A možná i Vám přinese (zprostředkovaně) trochu radosti😊.

Moc děkujeme za krásné chvíle a těšíme se na další pondělí.


Fotogalerie49