Ve čtvrtek 7. června se v Denním stacionáři RADOST sešli rodiče, prarodiče, přátelé a známí našich uživatelů, aby zhlédli program, který jsme si speciálně pro tuto příležitost připravili. Po úvodních slovech pana vedoucího jsme zazpívali pásmo písní českých a slovenských interpretů populární hudby (např. Ivan Mládek, Nohavica, skupina Mirai apod.) Následovala ukázka z naší nové aktivity „Tanečky“ – nacvičili jsme mazurku, blues tanec a country tanec susannu. Jako poslední bod programu uživatel připravil prezentaci retro černobílých fotografií všech uživatelů. Prezentace se setkala s velikým úspěchem, proto rodiče uvítali, že tyto fotografie dostali jako součást dárečků, které si odnesli domů. Po programu si rodiče mohli prohlédnout prostory stacionáře, popovídat si nebo ochutnat pohoštění, které připravili uživatelé v rámci aktivity „Prostřeno“.