Dne 19. 09. 2019 jsme společně s uživateli Denního stacionáře RADOST navštívili Nehlsen Třinec s.r.o., kde nás velmi milé přivítala p. Ciencialová, která si pro nás připravila bohatý program. Provedla nás celým zařízením. Měli jsme možnost shlédnout prostory sběrného dvora: kompostárnu, třídění skla, nábytku, elektrospotřebičů, nebezpečného odpadu. Zajímavé a poučné pro nás byly  i další prostory, které slouží jako třídící linka, a znovu nám připomněly, jak je důležité odpad třídit. Odnesli jsme si spoustu zážitků a těšíme se na další setkání.


Fotogalerie3