Denní stacionář PAPRSEK 

Název zařízení:                 Denní stacionář PAPRSEK
Druh služby:                     služby sociální péče
Forma služby:                   ambulantní služba
Zařízení sociálních služeb:  den stacionář
Kapacita:                          25 uživatelů
Provozní doba:                  6.00 – 16.00 hod., po celý rok v pracovních dnech
Místo poskytování:             Máchova 1134, 739 61 Třinec
Zřizovatel:                        
sto Třinec

 

Služba je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.