Mikuláš v Denním stacionáři RADOST

Pátek 14.12.2018 se v DS RADOST nesl ve znamení Mikuláše. Navštívili nás studenti Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně, pod vedením profesorů Daniely Kὅllnerové a Richarda Moldrzyka. Pro klienty si studenti připravili celodopolední program v podobě nadílky, soutěžních her, povídání o vánočních zvycích a zpěvu písní za doprovodu kytary a Orffových nástrojů. Jménem klientů i pracovníků DS Radost velmi děkujeme!

 

Společné koledování

Dne 13. 12. 2018 v Denním stacionáři RADOST proběhlo již tradiční koledování a povídání s panem Pomykaczem. Pozvání přijali i uživatele Denního stacionáře PAPRSEK. Program se všem moc líbil. Všichni jsme si odnesli dobrou náladu a vánoční pohodu z krásně prožitého dopoledne. Těšíme se na další společné koledování.

 

Vánoční výstava

11. 12. 2018 Děti z Dětské skupiny PAMPELIŠKA navštívily vánoční výstavku v Denním stacionáři Radost. Z dětských úst často zaznělo „jeee“, tak lze usoudit, že se dětem výstavka líbila.

Vánoční dílničky

Denní stacionář PAPRSEK a dětská skupina PAMPELIŠKA dne 4. prosince 2018 slavnostně přivítali své hosty a tím zahájili dobu adventní. Dopoledne probíhaly pečlivé přípravy na odpolední program. Těšili jsme se na vánoční dílničky, tj. tvoření s rodiči a blízkými, poslech vánočních písní a zároveň na slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Denní stacionář PAPRSEK si v rámci vánočních dílniček připravil výrobu vánočního řetězu a ozdob, kterými společně ozdobili vánoční stromeček. Ze společného tvoření měli všichni radost. Dětská skupina PAMPELIŠKA vytvářela vánoční přáníčka a přitom děti překvapily své hosty pásmem básniček a písniček s vánoční tematikou. V průběhu společného setkání jsme se mohli zaposlouchat do známých vánočních písní.  A ti odvážnější si i zazpívali. Pan ředitel všem popřál příjemné prožití vánočních svátků a zdůraznil, abychom i my byli přející vůči druhým. Završením našeho společného svátečního odpoledne bylo rozsvícení vánočního stromečku, čehož se ujal pan náměstek primátorky. Kéž by bylo takových příjemných chvil víc, nejen v době adventu. Prožili jsme společně hezké odpoledne a těší nás, že jsme se sešli v tak hojném počtu.

 

Pozvánka na Vánoční výstavu

Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ VÝSTAVU výrobků uživatelů DS RADOST, která se bude konat dne 11. 12. 2018, od 8 hod do 15 hod, v prostorách Denního stacionáře RADOST.

vánoční Radost 2018.pdf (1 MB)

 

Cvičný požární poplach v RADOSTI

Jako každoročně, tak i letos proběhl v našem zařízení cvičný požární poplach s evakuací. Evakuace byla spojená i s Azylovým domem pro rodiče i Domem na půl cesty byla evakuována celá budova. Ve středu 05. 12. 2018 v 9:30 hod jsme výkřikem „HOŘÍ!“ opět vyzkoušeli reakci našich uživatelů, která byla skvělá, je vidět, že jsou dobře připravení, kdyby náhodou  . Evakuace proběhla bez problémů v časovém limitu cca 1:13:80. Hasiči by z nás měli RADOST.

 

Návštěva studentů

V pátek 23. 11. jsme v Denním stacionáři RADOST přivítali milou návštěvu. Příjemné dopoledne s námi strávili studenti Gymnázia Český Těšín s paní profesorkou. Po přivítání jsme se všichni společně podívali na prezentaci fotografií z našich akcí. Poté jsme studenty trochu „vyzpovídali“ mimo jiné na téma co chtějí v budoucnu studovat. A nakonec jsme si společně trochu zasportovali – zahráli jsme si stolní fotbálek a šipky. Dopoledne uteklo jako voda a už teď se těšíme na další setkání.

 

Přednáška o práci horské služby

Dne 21. 11. 2018 navštívil Denní stacionář RADOST Marcel Svoboda – zaměstnance Horské služby Beskydy. Připravil si pro nás bohaté vyprávění z praxe. Předvedl různé pomůcky a vybavení záchranářů, které používá horská služba během zásahu při svém povolání. Popsal některé situace týkající se úrazů, jejich následné ošetření a transport zraněného až na místo předání záchranné službě. Přednášku zpestřily dotazy uživatelů. Děkujeme a těšíme se na další společné setkání. 

Výroba papírových draků v azylovém domě

Dne 10.10.2018 se v rámci dne otevřených dveří v Azylovém domě pro rodiče s dětmi konala výroba papírových draků s dětmi uživatelů. Výroby se velmi rády zúčastnily téměř všechny děti ve věku od čtyř do jedenácti let. K veselému tvoření a barvení draků použily děti vodové barvy, fixy i barevné laky na papír. Tato kreativní činnost děti velice bavila.

Výtěžek z koncertu Srdce Evropy 

Na benefičnímu koncertu "Srdce Evropy", který se uskutečnil v neděli 30. září 2018 na náměstí Svobody v Třinci, převzal pan ředitel Mgr. Kamil Raszka finanční dar pro Denní stacionář PAPRSEK ve výši 50.000,-Kč. Všem sponzorům a celé akci z celého srdce  děkujeme za tento dar, který bude použit na rekonstrukci výtahu Denního stacionáře PAPRSEK.

Slavnostní předání vstupenek na muzikál

Děti z denních stacionářů Radost a Paprsek se mohou těšit na muzikál Sněhurka na ledě. Město pro ně koupilo vstupenky, které dnes předala primátorka Věra Palkovská řediteli Centra sociální pomoci Třinec Kamilu Raszkovi.

Den otevřených dveří v naší organizaci

V naší organizaci proběhl Den otevřených dveří. Součástí této akce v Denním stacionáři PAPRSEK proběhla přednáška PhDr. Ivany Zučkové ve snoezelen místnosti na téma „Vnímej všemi smysly“. V Denním stacionáři RADOST proběhl workshop s názvem „Přijďte si vyrobit originální podzimní dekoraci s využitím drátků a přírodních materiálů.“ V Azylovém domě pro rodiče s dětmi probíhala mezi dětmi výroba dekoračních draků. V rámci této akce jsme byli osloveni Českým rozhlasem Ostrava, kde jsme informovali posluchače rádia o těchto aktivitách.

 

Návštěva Manlomky v Lomné

Dne 01. 10. 2018 uživatelé denního stacionáře RADOST navštívili chráněnou dílnu MANLOMKA v Horní Lomné. Byly jim ukázány činnosti a postupy spojené se sušením ovoce a zeleniny a také s praním, sušením a mandlováním povlečení z okolních ubytovacích zařízení. Uživatelé se dozvěděli, co obnáší práce v chráněné dílně, a neskrývali nadšení. Po exkurzi následovalo posezení v penzionu U Studánky, sbírání kaštanů a procházka nádhernou přírodou. Uživatelům se výlet do Lomné velmi líbil.

 
 

Denní stacionář RADOST navštívil dobrovolné hasiče v Milíkově

Dne 12. 09. 2018 jsme opět zavítali do Milíkova k naším oblíbeným dobrovolným hasičům, kteří nás pozvali na návštěvu. V rámci prevence jsme si zopakovali základní pravidla požární ochrany a společně jsme si zahráli na požárníky. Sešli jsme se i s paní starostkou, která nás vřele přivítala na obecním úřadě, kde jsme strávili příjemné chvíle i s občerstvením. Budeme se těšit na další společnou akci, která bude tentokrát v našem zařízení.

 

Otevření rekonstruované kuchyně 01.08.2018

Novotou zářící kuchyň s moderními spotřebiči slouží kuchařkám v Centru sociální pomoci na ulici Máchově v Třinci. Rekonstrukce trvala jeden měsíc a za tu dobu se kuchyň změnila k nepoznání. 

„S ohledem na plnění přísných hygienických norem byla rekonstrukce kuchyně již opravdu nutná. K modernizaci jsme přistoupili i vzhledem k velkému opotřebení stávajících spotřebičů a pro velmi špatný stav odpadů a ostatních rozvodů,“ vysvětlil ředitel příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec Kamil Raszka. 

Stavební práce zahrnovaly například výměnu podlahy a obkladů, výměnu vzduchotechniky, stávajících rozvodů vody, kanalizace či elektroinstalace. Kuchařkám slouží k přípravě jídel nový konvektomat, v kuchyni je i nový elektrický kotel a průmyslová myčka na nádobí. „Celkovou rekonstrukcí a novým technologickým vybavením se zlepšily podmínky pro přípravu jídel. Kuchyně denně vaří zhruba 150 obědů a dále připravuje snídaně a svačinky pro naše uživatele. Stravovací provoz využívají také cizí strávníci, jídlo se dováží i do jiných subjektů,“ dodal ředitel. 

„Celkové náklady na rekonstrukci kuchyně si vyžádaly zhruba dva miliony korun. Město Třinec jakožto zřizovatel přispělo částkou 1 385 000 Kč,“ doplnil místostarosta města Radim Kozlovský. 

 

Dar novomanželů

V měsíci červnu jsme obdrželi od manželů Michalíkových částku ve výši 10 500,- Kč. Novomanželé požádali svatební hosty, aby místo květin přinášeli hotovost, která bude poté předána našemu zařízení. Během návštěvy a předání peněz byli naši novomanželé seznámení se sociální službou denní stacionář a byli rovněž provedeni zařízením. Novomanželům moc děkujeme!

Výlet Denního stacionáře PAPRSEK

Jak je v Denním stacionáři PAPRSEK zvykem, tak se dne 22.06.2018 uskutečnil společný výlet rodičů s dětmi a pracovníky. Tentokráte jsme měli namířeno do zážitkového centra „ URSUS“ v Dolní Lomné. Na místě přímo v centru URSUS jsme v úvodu absolvovali zážitkový a výukový program s názvem „Šelmy Beskyd“, kdy děti měli možnost poznat stopování živočichů v přírodě, rozpoznat hlasy zvířat a přímo si i na některé exponáty zvířat šáhnout. Dále měli děti možnost obeznámit se s biotopy šelem, kdy tímto rozvíjeli jemnou motoriku a vizualitu. Dalším bodem programu byla možnost prohlédnout si expozici „Příběh vzniku Beskyd“, kde mohly děti shlédnout 3D model Beskydských hor s jeskyní, 3D model řeky Lomné, mokřady Beskyd, koloběh vody v Beskydech apod. Děti společně s rodiči měli možnost se následně  občerstvit v místní kavárně a trávit čas v místní zahradě. I přesto, že počasí nám nepřálo, byl tento výlet velmi příjemným nevšedním zážitkem jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.

Aktivity Denního stacionáře RADOST

Ve čtvrtek 7. června se v Denním stacionáři RADOST sešli rodiče, prarodiče, přátelé a známí našich uživatelů, aby zhlédli program, který jsme si speciálně pro tuto příležitost připravili. Po úvodních slovech pana vedoucího jsme zazpívali pásmo písní českých a slovenských interpretů populární hudby (např. Ivan Mládek, Nohavica, skupina Mirai apod.) Následovala ukázka z naší nové aktivity „Tanečky“ – nacvičili jsme mazurku, blues tanec a country tanec susannu. Jako poslední bod programu uživatel připravil prezentaci retro černobílých fotografií všech uživatelů. Prezentace se setkala s velikým úspěchem, proto rodiče uvítali, že tyto fotografie dostali jako součást dárečků, které si odnesli domů. Po programu si rodiče mohli prohlédnout prostory stacionáře, popovídat si nebo ochutnat pohoštění, které připravili uživatelé v rámci aktivity „Prostřeno“.

V pátek 1. 6. 2018 smažili klienti spolu s pracovníky  Denního stacionáře RADOST  vaječinu. Akce se konala ve venkovních prostorách zařízení, konkrétně v tamním altánku. V rámci aktivity „ Prostřeno“ uživatelé s pracovníky připravili všechny potřebné ingredience, jako rozbíjení vajec, krájení špeku, pažitky a zeleniny. Další klienti pak byli zapojeni do rozdělávání ohně, přínosu nádobí a laviček do altánu a smažení samotné vaječiny, která všem chutnala, stejně jako nečekané sladké překvapení. Jedlo se, zpívalo a také blahopřálo uživatelce slavící narozeniny. Tato akce se všem velmi líbila a zřejmě se stane tradicí.

Dne 11. 05.  pracovníci a klienti  Denního stacionáře RADOST navštívili Ursus – zážitkové centrum v Dolní Lomné. Mimo zajímavé programy připravili pro nás možnost vstupu do zážitkových expozic, kde uživatele mohli interaktivní formou, objevit svět přírody Beskyd. Navštívili jsme zahradu s interaktivními prvky. Jako dárek na závěr jsme mohli zhlédnout přírodovědný 3D film zaměřený přímo na Beskydy. Všichni jsme byli spokojení a nadšeni z nových zážitků.

Dne 09. 05. 2018 klienti a pracovníci Denního stacionář RADOST  přijali pozvání třineckých fotbalistů a zavítali na stadión, kde jsme zhlédli jejich trénink. Hlavně ženská část se zájmem sledovala pružná mladá těla sympatických sportovců. Mezi kapkami deště jsme pak byli zapojeni i my do jednoduchých sportovních her, při nichž panovala dobrá nálada. Na závěr nás čekalo překvapení v podobě různých suvenýru a fotbalového světa a skupinové foto.

V pátek dne 15. 06.  Denní stacionář RADOST navštívili studenti z českotěšínského gymnázia.  Strávili jsme společně velmi příjemné dopoledne. Studenti jsme předvedli naše pěvecké a taneční vystoupení. Poslechli si přednes jednoho uživatele a prezentaci našich uživatelů. Společně se studenty jsme vedli rozhovory a zahráli si pár her. Již teď se těšíme na další spolupráci a návštěvu.

„Dětský den“

05.06.2018  se rozzářily tvářičky dětí v Denním stacionáři PAPRSEK a v Dětské skupině PAMPELIŠKA. Děti přišli podpořit  rovněž klienti Denního stacionáře RADOST. K dispozici  byl všem  po celou dobu akce  skákací hrad, děti mohly  ochutnat  sladký popcorn a cukrovou vatu. Hlavní program se odehrával před budovou organizace na ulici Máchova 1134, o který se postarali „Klauni na volné noze“. Program byl velmi zábavný a pestrý, kdy si mohly děti vyzkoušet tvoření bublin a balónků za asistence klaunů. Všichni účastníci dětského dne  si program moc užili.

Povelikonoční setkání v Azylovém domu pro rodiče s dětmi

Dne 3. 4. 2018 proběhlo povelikonoční setkání s uživateli. Setkání se zúčastnili v hojném počtu rodiče s dětmi z Azylového domu pro rodiče s dětmi. Pro děti byl přichystán bohatý program včetně výtvarné aktivity – vyrábění výkresů s jarním motivem. S dětmi jsme si při tvorbě výtvorů povídali o kouzlu období jara. Průběh celé akce se nesl v příjemném veselém duchu. V závěru akce na děti čekala sladké odměna v podobě čokoládového vajíčka, z kterého měli obrovskou radost.

Rozšíření kapacity Dětské skupiny PAMPELIŠKA

Dětská skupina PAMPELIŠKA,  která se nachází  v budově organizace Centra sociální pomoci Třinec na ul. Máchova 1134 v Třinci a je určena pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, byla  od 1.4.2018  rozšířena o II. oddělení a pro  děti se specifickými potřebami. O děti v dětské skupině pečují nejen  kvalifikované pečovatelky,  ale  dle potřeby i odborní pracovníci z řad logopedie, speciální pedagogiky. V průběhu pobytu v dětské skupině mohou děti využívat i odbornou léčebnou rehabilitaci.  Součástí služby je i psychologické poradenství při péči o děti.

Aktivity Denního stacionáře RADOST

Práce na zahradě - na začátku jarní sezony jsme společně s uživateli připravili zahradu k užívání a k pěstování různých druhů zeleniny a květin. Uživatelé se zapojili do úklidu terasy a přípravy k sezonnímu posezení. Proběhl rovněž úklid celé zahrady. Během prací vedeme uživatele k větší samostatnosti v pracovních činnostech.

Výlet do Mostu u Jablunkova - dne 08. 03. 2018 prožila skupinka našich uživatelů dopoledne v Mostech u Jablunkova. Navštívili tam „Dřevěnku“, kde si mohli vytvořit jarní dekoraci z různých materiálů. Také si chvíli poseděli v místní cukrárně. Tam i zpět cestovali vlakem. Někteří si vyzkoušeli samostatně zakoupit jízdenku. Výlet si moc užili a do Třince se vrátili spokojení.

Nová aktivita „Tanečky“ - "Tanec je skrytý jazyk duše" (Graham MArtha)   začala probíhat v našem zařízení od února. Probíhá jednou týdně a to v pátek dopoledne. U této fyzické aktivity se hodně hýbeme a snažíme se zapamatovat základní kroky. A když se nám to nedaří, tak vše bereme s nadhledem a humorem. Však se jistě někdy předvedeme rodičům a známým. Učíme se společenské i moderní tance. Nejpopulárnější u našich uživatelů jsou mazurka, blues tanec, country tanec Suzanna. Dále jsme se ještě učili základy letkiss, jive, macareny a jiné.  „Když trénuješ, učíš se kroky a učíš se kroky a učíš se kroky. Tak to jde dlouhý čas. A pak, jednoho dne, se naučíš tančit a to je velká změna.“(Bill Austin)

Nová cvičná kuchyňka - počátkem roku 2018 se uživatelé stacionáře dočkali nové cvičné kuchyňky, která poslouží k nácviku dovedností při přípravě jídel. Uživatelé mají možnost si samostatně vařit kávu, čaj, naučit se připravit jednoduché pokrmy apod. Součástí kuchyňky je i pračka, takže probíhá nácvik praktických dovedností v oblasti praní, věšení prádla, žehlení atd. Cílem aktivit je vést klienty k větší soběstačnosti v péči o sebe sama a k nácviku dovedností, které člověk potřebuje v běžném životě.

Návštěva cukráren – v  rámci praktického nácviku dovedností navštěvujeme s klienty  cukrárnu, a to vždy jednou měsíčně. Kromě pravidel slušného chování procvičujeme s uživateli zásady správného stolování a také zvyšování samostatnosti při placení. Tato aktivita se mezi klienty těší velké oblibě.

Pečení velikonočních beránků v Azylovém domu pro rodiče s dětmi

Dne 31. 3. 2018 se uskutečnilo pečení velikonočních beránků. Pečení se zúčastnili rodiče s dětmi z Azylového domu pro rodiče s dětmi. Pro děti bylo přichystáno povídání o velikonočních tradicích, které zaujatě poslouchaly. Rodiče se  chopili pečení, u kterého jim jejich ratolesti s radostí asistovaly. Celou akcí se  linula krásná vůně beránků vytažených z trouby a veselá velikonoční atmosféra, kterou jsme si pečením a povídáním o velikonocích  navodili.

Křeslo pro hosta - Dětská skupina PAMPELIŠKA

V rámci projektu "Celé Česko čte dětem" naše pozvání do křesla pro hosta na společné předčítání dětem přijali manželé Kozlovští dne 28.3.2018. Setkání probíhalo v příjemné atmosféře. Děti se vždy těší na předčítanou pohádku,  dnešní předčítání se dětem moc líbilo a pozorně poslouchaly až dokonce. Děkujeme panu místostarostovi Kozlovskému, že si udělal čas pro naše děti.

Karneval WESTERN - Dětská skupina PAMPELIŠKA

V průběhu karnevalu  „WESTERN“ dne 8. 2. 2018 se děti z Dětské skupiny PAMPELIŠKA a  Denního stacionáře PAPRSEK proměnily v indiány a kovboje. Společně  jsme si užili dopoledne v tomto duchu. Tančili jsme v country stylu, soutěžili, házeli lasem, "jezdili na koni" a zdolávali jsme různé překážky. Bylo to nádherné dopoledne.

Přivítání roku 2018 - Dětská skupina PAMPELIŠKA

Dne 11. 1. 2018  se klienti  Dětské skupiny PAMPELIŠKA, Denního stacionáře PAPRSEK a Denního stacionáře RADOST setkali v místním chrámu SCEAV s duchovním Michalem Klusem.  Pan farář Klus nás velmi srdečně přivítal a poutavě nám vyprávěl o historií místního kostela. Součásti návštěvy byla  i prohlídka kostela a požehnání. Moc se klientům i pracovníkům naší organizace tako návštěva líbila.