Reference

Finanční podpora pro děti z firmy Grutech, s.r.o.

Krátce před Vánoci k nám zavítal pan Zbončák z firmy Grutech s. r. o.,  který k nám přišel se zajímavou nabídkou spolupráce. Již loni se jim podobná akce vydařila ve spolupráci s mateřskou školou. Jelikož pan Zbončák pochází z Třince, rozhodl se tentokrát zavítat...

Děkujeme SIMABELL…

Děkujeme SIMABELL…
Projekt „Poselství pro tebe – pomoc dětem“ opět přináší finanční obnos pro děti z Denního stacionáře PAPRSEK. Uplynul již  rok, kdy nás SIMABELL podporuje a prostřednictvím výtěžku z prodeje kartiček dopřává našim dětem možnost koupit si potřebné hračky, pomůcky či zážitky. Srdečně...

SIMABELL pro PAPRSEK

  Velmi nás těší, že se můžeme  účastnit  projektu „Poselství pro tebe – pomoc dětem“. Tento projekt pro nás realizuje společnost SIMABELL – chráněná dílna, která prostřednictvím prodeje kartiček s citáty, které jsou zabaleny  u jednotlivých výrobků jejich firmy,...

Děkujeme - chráněné dílně SIMABELL

Účast v projektu "Poselství pro tebe - pomoc dětem" přináší své ovoce, chráněné dílně SIMABELLE se podařilo vytěžit pro náš Denní stacionář PAPRSEK částku  Kč 2000,- . Děkujeme srdečně za tuto, nejen finanční, podporu všem, kteří neváhali a koupili si kartičku s poselstvím a...

Poselství pro tebe - pomoc dětem

Ve spolupráci se společností SIMABELLE - CHRÁNĚNÁ DÍLNA se účastníme projektu zvaného  "Poselství  pro tebe - pomoc dětem". Výtěžek z projektu bude použit pro náš Denní stacionář PAPRSEK. Budeme Vás průběžně informovat o účelnosti vynaložených prostředků. Děkujeme Vám všem za pomoc a...

Poděkování za finanční dar pro PAPRSEK od zaměstnanců oddělení pohledávek České spořitelny v Ostravě

Denní stacionář PAPRSEK obdržel od zaměstnanců oddělení pohledávek České spořitelny se sídlem v Ostravě významný finanční dar ve výši Kč 14.909,- . Srdečně Vám děkujeme za sponzorský dar, který jste poukázali na náš účet. Velmi si ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří  takovým...

Rekonstrukce sociálních zařízení v Denním stacionáři RADOST

Ve středisku DS RADOST během letních prázdnin proběhla rekonstrukce sociálních zařízení pro uživatele. Vzhled WC se od základu změnil, mezi klady řadíme především bezbariérový přístup pro imobilní uživatele, moderní vzhled a vybavení, lepší přístup pracovníka k uživateli. Děkujeme všem...

Nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé

Nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé
Nadace Komerční banky, a. s. Jistota podpořila finančně nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé. Tuto pomůcku využívají děti denního stacionáře k individuální práci - při kreslení, psaní, skládání obrázků. Tato lupa dokáže několikanásobně zvětšit obrázek, písmenko, nápisy a tudíž i zjednodušit...

Spolupracujeme s nadacemi:

občanské sdružení Život dětem; Nadační fond  J & T; Leontinka