Spolupracujeme s nadacemi:

  • občanské sdružení Život dětem;
  • Nadační fond  J & T;
  • Leontinka