Poselství pro tebe - pomoc dětem

Ve spolupráci se společností SIMABELLE - CHRÁNĚNÁ DÍLNA se účastníme projektu zvaného  "Poselství  pro tebe - pomoc dětem".

Výtěžek z projektu bude použit pro náš Denní stacionář PAPRSEK. Budeme Vás průběžně informovat o účelnosti vynaložených prostředků.

Děkujeme Vám všem za pomoc a podporu.