Poděkování za finanční dar pro PAPRSEK od zaměstnanců oddělení pohledávek České spořitelny v Ostravě

Denní stacionář PAPRSEK obdržel od zaměstnanců oddělení pohledávek České spořitelny se sídlem v Ostravě významný finanční dar ve výši Kč 14.909,- . Srdečně Vám děkujeme za sponzorský dar, který jste poukázali na náš účet. Velmi si ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří  takovým způsobem podpoří sociální službu zabývající se postiženými dětmi. V nejbližší době zveřejníme na co byla Vámi poukázána částka využita.

…. a nyní se můžete seznámit jakým způsobem zaměstnanci tuto částku vytěžili:

Zaměstnanci oddělení pohledávek České spořitelny se sídlem v Ostravě zorganizovali dne 2. dubna zajímavou akci s názvem: Den pro děti – jednalo se o setkání dětí zaměstnanců tohoto oddělení. V tomto dni děti kreslily, zdobily vajíčka, malovaly na sklo a tvořily velikonoční ozdoby. Své „výrobky“ pak prodávaly ostatním zaměstnancům oddělení a podařilo se jim takto vybrat až Kč 8.000,- .

Další zajímavá akce Pečení proběhla 12.4., kdy zaměstnanci oddělení pohledávek napekli koláče, dorty, slané pečivo a další dobroty, které poté v rámci oddělení prodávali. Opět se podařilo vytěžit nemalou částku Kč 6.909,-.

Cílem těchto akcí bylo vybrat z řad svých zaměstnanců, co nejvíc peněz, které by pomohly dětem Denního stacionáře PAPRSEK. Obě dvě akce se nesly v příjemné atmosféře a pocitu soudružnosti s ostatními, což je patrné i z níže přiložených fotografii…

Finanční dar pro PAPRSEK od zaměstnanců oddělení pohledávek České spořitelny v Ostravě

/album/financni-dar-pro-paprsek-od-zamestnancu-oddeleni-pohledavek-ceske-sporitelny-v-ostrave/p1120355-jpg1/ /album/financni-dar-pro-paprsek-od-zamestnancu-oddeleni-pohledavek-ceske-sporitelny-v-ostrave/p1120298-jpg1/ /album/financni-dar-pro-paprsek-od-zamestnancu-oddeleni-pohledavek-ceske-sporitelny-v-ostrave/p1120308-jpg1/