Nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé

Nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé

Nadace Komerční banky, a. s. Jistota podpořila finančně nákup kamerové lupy pro slabozraké uživatelé.

Tuto pomůcku využívají děti denního stacionáře k individuální práci - při kreslení, psaní, skládání obrázků. Tato lupa dokáže několikanásobně zvětšit obrázek, písmenko, nápisy a tudíž i zjednodušit práci slabozrakému dítěti, které pak snáze dokáže rozlišt barvy, tvary, pořadí.