Děkujeme - chráněné dílně SIMABELL

Účast v projektu "Poselství pro tebe - pomoc dětem" přináší své ovoce, chráněné dílně SIMABELLE se podařilo vytěžit pro náš Denní stacionář PAPRSEK částku  Kč 2000,- . Děkujeme srdečně za tuto, nejen finanční, podporu všem, kteří neváhali a koupili si kartičku s poselstvím a především pak děkujeme chráněné dílně SIMABELLE, která přišla s tímto nápadem. Za darovaný obnos nakoupíme nové pomůcky pro děti s postižením.