Zásady poskytované služby

 

 

ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU

  • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby a požadavky uživatelů),
  • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

ZÁSADA DODRŽOVÁNÍ PRÁV A LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI

  • zajišťujeme dodržování lidských práv a základních svobod (klademe důraz na lidskou důstojnost každého uživatele),
  • respektování soukromí a intimity uživatele,
  • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

ZÁSADA PARTNERSTVÍ

  • stavíme na partnerském přístupu k uživatelům, jednáme s uživateli jako se sobě rovnými,
  • aktivně komunikujeme s uživateli a jejich rodinnými příslušníky.

ZÁSADA ODBORNOSTI

  • pracovníci splňují kvalifikační a osobnostní předpoklady pro výkon svých funkcí,
  • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich pracovníků,
  • týmově spolupracujeme se všemi pracovníky, klademe důraz na předávání informací.