Služba osobní asistence poskytuje tyto základní činnosti v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb.:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití (pomoc či asistence při konzumaci a podávání jídla, zvyklosti uživatele při jídle, krájení potravin, mixování, ...),
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (běžná úprava zevnějšku, ladění barev při oblékání, ukládání oblečení, postup co první, apod.),
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (osobní asistence dle potřeb uživatele v prostředí, které si sám určí, stanoví si míru podpory či dohledu, upozorňování na nerovnosti, slovní vedení, dotyková orientace, používání pomůcek při pohybu v prostoru, apod.),
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (zda využívá nějaké pomůcky, jaká poloha mu vyhovuje, jak obvykle tráví čas – na vozíku, na zemi, apod.),

pomoc při osobní hygieně

 • pomoc pří úkonech osobní hygieny (asistence při mytí, česání, běžné úpravě zevnějšku, četnost, kdy uživatel potřebuje pomoc při hygieně tj. ráno nebo po jídle, apod.),
 • pomoc při použití WC (asistence a pomoc na toaletě, určení si míry podpory, pomoc při přebalování, jaké pomůcky obvykle používá, kdy potřebuje tuto pomoc, jak často, apod.),

pomoc při zajištění stravy

 • pomoc při přípravě jídla a pití (pomoc při vaření uživateli a chystání jídla, tj. krájení, mixování, odšťavňování, vaření, ohřívání, zvyklosti uživatele při jídle, způsob stolování, apod.),

pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (pomoc s drobným běžným úklidem – tj. mytí nádobí, vysávání, vytírání, skládání oblečení, příprava školních pomůcek, hraček, apod.),

nákupy a běžné pochůzky (pomoc uživateli při nákupech v obchodech, pochůzky po nákupních centrech,vyzvedávání pošty, návštěvy kadeřníka, lékárny,...)

výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 • pomoc a podpora v péči o dítě (v případě, že uživatel má děti, pak pomoc s péči o něj, vyzvedávání dítěte ze školky, apod.),
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (dle individuálních potřeb vycházky ven za rodinou, za zábavou, za koníčky, prací, školou, jedná se o pravidelné navštěvování kroužků, kamarádů, vyznačení si pravidelných dnů, kdy někam chodí, apod.), ,
 • pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (pomoc při dělání běžných činností spojených s manipulací s malými, drobnými, ale i jinými věcmi – např. s mobile, se spotřebiči, s internetem; nácvik sebeobsluhy, pomoc při upevňování schopnosti komunikace s ostatními lidmi, na úřadech, cestování hromadnou dopravou, atd.),

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět (obnáší doprovázení uživatele všude tam, kam dle svých skutečných potřeb chce nebo musí; doprovod může být pěšky, hromadnou dopravou, s holí, avšak asistentka nemůže řídit auto uživatele. K doprovázení musí být zajištěny nezbytné podmínky – asistentka nemůže doprovázet, když je sněhová kalamita a na trase se nachází spousta překážek např. u silnice nejsou chodníky, apod.),

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (hájení zájmu uživatel v kontaktu s jinými lidmi a to jak s jeho vrstevníky tak s cizími lidmi, osvěta v oblasti práv uživatele, apod.),
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí (vyzvedávání věcí z čistírny, pomoc při vyřizování dokladů, příspěvků, návštěva kadeřníka, pedikéra, fotografa, nákupy dárků, apod.).