Poslání osobní asistence    

Posláním sociální služby OSOBNÍ ASISTENCE poskytované Centrem sociální pomoci Třinec, p.o. je pomáhat dětem a dospělým se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu a péči tak, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí a dělat běžné činnosti.

Osobní asistence je poskytována ve dvou formách:

  • ve škole v průběhu školního vyučování,
  • v přirozeném prostředí, především v domácnostech uživatelů.