Fakultitativní činnosti

V rámci sociální služby osobní asistence dále nabízíme fakultativní činnosti, které jsou poskytované nad rámec základních činností.                                            

Fakultitativní službou v osobní asistenci je:
  • léčebná rehabilitace 
  • poskytování stravy.
Pravidla pro využívání léčebné rehabilitace

Rehabilitaci nabízíme jako fakultativní službu uživatelům osobní asistence, která je poskytována na adrese: Máchova 1134, 739 61 Třinec.  Proto, aby mohl uživatel osobní asistence začít využívat rehabilitaci musí donést doporučení od praktického lékaře a poté se nechat vyšetřit rehabilitačním lékařem našeho zařízení, který mu na základě vyšetření naordinuje léčbu, na kterou pak pravidelně dochází na určenou adresu ke konkrétnímu fyzioterapeutovi. Rozsah a četnost rehabilitační péče je podrobně popsána v léčebném rehabilitačním plánu.