Denní stacionář RADOST

Čapkova 708, 739 61 Třinec   webové stránky: www.csptrinec.cz

Vedoucí: Mgr. Eva Plucnarová

telefon: 558 993 751, 603 570 238  e-mail: e.plucnarová@csptrinec.cz

Sociální pracovnice: Mgr. Aleksandra Olszar

telefon: 558 993 751, 734 528 640    e-mail: a.olszar@csptrinec.cz

Kontaktní čas: v pracovních dnech od 7.00 hod do 15.00 hod.