HLÍDÁNÍ DĚTÍ 

v prostorech Denního stacionáře PAPRSEK

platné do 30.06.2015

 

 

Provozní doba:                    v pracovní dny 6.00 – 16.00 hod
Místo poskytování:              Máchova 1134, 739 61 Třinec  
Služba poskytována od:      1.2.2013  
Telefonní kontakt:               558 332 167, 734 642 620 (sociální pracovník), 733 142 427 (ředitelka)
Cílová skupina:                    děti přeškolního a školního věku
                                                                                                                                                                                                                                   

Služba je určena  dětem předškolního a školního věku  a nabízí celodenní program pro dítě. Dobu a délku pobytu si rodič může zvolit v rámci provozní doby, která vychází vstříc zaměstnaným rodičům, zejména maminkám umožňuje přijmout částečný pracovní úvazek, neztratit kontakt se svým původním zaměstnáním, popřípadě si  doplňovat vzdělání studiem nebo hlídání využít v době letních prázdnin – kdy je omezen provoz školek.

Ve službě HLÍDÁNÍ DĚTÍ se zaměřujeme na DÍTĚ, jeho potřeby, zájmy a schopnosti:

  • rozvoj rozumových a řečových schopností dítěte,
  • rozvoj pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte,
  • zajištění bezpečnosti a zdraví dětí, jejich pobytu na čerstvém vzduchu, stravování a spánku v odpovídajícím hygienickém prostředí,
  • osobní hygiena dětí včetně poskytování první pomoci,
  • pomáháme dítěti zvyknout si na denní režim v kolektivním zařízení,
  • včlenění do kolektivu dětí, budování vztahu dítěte k ostatním dětem a k dospělým.

Do služby přijímáme děti ke hlídání kdykoliv během roku (v pracovních dnech a ve vyznačených hodinách). Se zájemci o službu hlídání dětí proběhne jednání, kdy sociální pracovník nebo ředitelka seznámí rodiče s nabízenou služby, vysvětlí jim obsah pravidel a ceník.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

v prostorech Dětské skupiny PAMPELIŠKA 

platné od 01.07.2015

 

Stávající podmínky služby hlídání dětí se ruší k 01.07.2015 a od tohoto data vstupují v platnost nová pravidla služby „Hlídání dětí“. 

Do služby „Hlídání dětí“ od 01.07.2015 je možno přijmout dítě pouze v případě, že kapacita  „Dětské skupiny PAMPELIŠKA“ nebude naplněna.

Provozní doba:               pondělí, středa 6.00-18.00; úterý, čtvrtek, pátek 6.00-16.00 hod.
Místo poskytování:         Máchova 1134, 739 61 Třinec  
Služba poskytována od: 01.07.2015   
Telefonní kontakt:          558 332 167, 

Dětem ve službě „Hlídání dětí“ bude nabízeno nejen „HLÍDÁNÍ“, ale prostřednictvím odborných pracovníků jim bude nabízena péče stejná, jak ve službě péče o dítě v „Dětské skupině PAMPELIŠKA“.

Přijetí dítěte do služby HLÍDÁNÍ DĚTÍ:

  • rodič dítěte, který chce využívat služby „Hlídání dětí“, podá vyplněnou „Žádost o umístění dítěte ve službě Hlídání dětí“ na předepsaném formuláři  ředitelce nebo kompetentnímu zástupci,
  • do služby “HLÍDÁNÍ DĚTÍ“ budou přijímány zdravé a řádně očkované děti od 1 roku  na základě uzavření smlouvy o poskytování služby a v souladu se zásadami uvedenými v Domácím řádu,
  • v případě většího počtu žadatelů o službu „Hlídání dětí“ bude při rozhodování o přijetí do služby poskytovatel přihlížet k pořadí podaných žádosti a k rozsahu požadovaného využívání služby hlídání tak, aby byla kapacita služby co nejoptimálněji naplněna a využita.

 

Kontakt:

Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace

Dětská skupina PAMPELIŠKA

Mgr. Karolina Gorog

Máchova 1134, 739 61 Třinec

Tel: 558 332 167, e-mail: detskaskupina@csptrinec.cz

Žádost o umístění dítěte do služby Hlídání dětí.doc (263,5 kB)