Zásady poskytované služby

  • Individuální přístup
  • Aktivita a motivace
  • Celostní pohled na člověka
  • Respekt a ochrana lidských práv
  • Partnerství