Nabídka činností při poskytování sociální služby

 

Nabídka základních činností

 1. poskytnutí ubytování:
  1. ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti, po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  2. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 2. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,
  2. podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů,
 3. sociálně terapeutické činnosti:
  1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
  2. aktivity zaměřené na budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce,
 4. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
  2. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

 

Nabídka další činnosti

 • zprostředkování psychologické pomoci (zdarma/psycholog je pracovníkem organizace).