Dům na půl cesty 

Čapkova č. 708, 739 61 Třinec webové stránky: www.csptrinec.cz

 

Vedoucí: Mgr. Kamil Raszka

Telefon: 558 993, 739 205 106 e-mail: k.raszka@csptrinec.cz

 

Sociální pracovník: Mgr. Petr Müller

Telefon: 558 993 752, 734 642 621 e-mail: p.muller@csptrinec.cz