Cílová skupina

 

Mladí dospělí od dosažení zletilosti zpravidla do 26 let, kteří:

  • opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • odcházejí z jiných zařízení pro péči o děti a mládež,
  • jsou propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby,
  • odcházejí z náhradní rodinné péče (pěstounská péče),
  • přicházejí ze sociálně znevýhodněného nebo/a ohrožujícího rodinného prostředí bez sociálního zázemí (dysfunkční rodina – narušené vztahové a rodinné vazby, nevhodné podmínky pro dokončení vzdělání, ztráta možnosti bydlení, týrání, domácí násilí apod.).

 

Okruh osob, kterým není sociální služba určena:

  • osoby, které potřebují bezbariérový přístup a bezbariérový pokoj,
  • osoby, které narušují pravidla kolektivního soužití (ohrožování sebe a ostatních, vliv drog, návykových látek či alkoholu),
  • osoby s duševní poruchou, která brání kolektivnímu soužití.