Cíle poskytované služby

Cílem Domu na půl cesty je rozvíjet u uživatelů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život. Ukazatelem úspěšného naplňování tohoto cíle je uživatel, u kterého došlo ke zvýšení schopnosti:

  • získat nebo si udržet vhodné zaměstnání,
  • dokončit studium, rozšiřovat si vzdělání (zvyšování kvalifikace),
  • zajistit si návazné bydlení,
  • vést domácnost (praní, žehlení, úklidy, vaření, obsluha domácích spotřebičů),
  • komunikovat s úřady a institucemi.