Zásady poskytovaných služeb

 

 

ZÁSADA INDIVIDUÁLNÍHO PŘÍSTUPU

 • klademe důraz na individuální potřeby každého uživatele (zohledňujeme potřeby
  a požadavky uživatelů),
 • nasloucháme přáním, podnětům uživatelů.

ZÁSADA DŮSTOJNOSTI UŽIVATELE

 • individuální přístup k uživateli k jeho jedinečnosti, respektování volby a potřeb uživatele,
 • dodržování práv uživatelů, snaha o respektování individuálních životních  hodnot  uživatelů,
 • kontrolní mechanismus je nastaven ve Standardu kvality č. 2 a 7.

ZÁSADA  PARTNERSTVÍ

 • podporujeme uživatele v aktivním přístupu k životu a v posilování jejich soběstačnosti,
 • pracovník uživateli pomáhá a podporuje ho v jeho činnosti, nečiní však za něj věci, které dokáže uživatel vlastními silami zvládnout sám, podporujeme rozhodnutí uživatele a zodpovědnost za sebe,
 • nasloucháme přáním, podnětům a připomínkám uživatelů a jejich zákonných zástupců.

ZÁSADA TÝMOVÉ PRÁCE

 • týmový způsob práce, jednotný přístup zaměstnanců k uživateli,
 • pracovníci tvoří tým, který v průběhu služby komplexně pomáhá plnit osobní cíle uživatelů.

ZÁSADA ODBORNOSTI

 • v zařízení pracují zaměstnanci, kteří splňují kvalifikační požadavky. Uživatelům se věnují odborní pracovníci z oblasti logopedie, tyflopedie, psychologie, fyzioterapie, speciální pedagogiky,¨
 • usilujeme o neustálé zvyšování odborných kompetencí našich zaměstnanců (účastníme se kurzů, seminářů).