Žádost - Denní stacionář PAPRSEK

Pokud máte zájem o využívání sociální služby v Denním stacionáři PAPRSEK, můžete si zde stáhnout naši žádost. S vyplněnou žádostí se pak dostavte k dojednání dalších podrobností.

Žádost - Denní stacionář PAPRSEK.doc (229376)