Fakultitativní činnosti

Léčebná rehabilitace

Léčebnou rehabilitaci nabízíme všem uživatelům Denního stacionáře PAPRSEK, kteří si mohou zvolit, zda  ji budou chtít využívat nebo nikoliv. Pokud uživatel Denního stacionáře PAPRSEK má  zájem využívat léčebnou rehabilitaci, pak je zapotřebí, aby jej vyšetřil rehabilitační lékař našeho zařízení. Lékař na základě vyšetření stanoví, zda léčbu potřebuje či nikoliv a určí konkrétní postupy. Uživatel pak na rehabilitaci dochází pravidelně v průběhu pobytu ve stacionáři, dle stanoveného Léčebného rehabilitačního plánu. Léčebnou rehabilitaci pak zajišťují fyzioterapeuti. Součástí základních činností ve stacionáři je i doprovod na rehabilitaci, pomoc při svlékání a oblékání, pomoc na toaletě, výchovné činnosti - uživatel všechny tyto činnosti využívá i v průběhu rehabilitace, a proto čas strávený na rehabilitaci je hrazený stejně jako základní činnosti v denním stacionáři. Fakultativní službou, která je hrazena ze zdravotního pojištění jsou léčebně rehabilitační úkony, které jsou uživateli poskytovány (jedná se zejména o cvičení Vojtovou metodou, Bobath kocept, parafín a magnetoterapie, vodoléčba a další). Registraci u konkrétní zdravotní pojišťovny mají oprávnění zjišťovat pouze fyzioterapeuti léčebné rehabilitace.

Svoz uživatelů

Svozem  uživatelů se rozumí   přepravu  uživatelů  z místa bydliště nebo ze  Střední školy, Základní školy a Mateřské školy z ulice Jablunkovské do DS  PAPRSEK na ul. Máchova  1134, Třinec; event.  převoz do místa svého bydliště, na hipoterapii apod. Přeprava je zajišťována automobilem značky  FORD TRANZIT, nebo ŠKODA  ROOMSTER, jehož vybavení odpovídá požadavkům zákona o silničním provozu, automobil FORD TRANZIT je přizpůsoben rovněž pro přepravu uživatelů na invalidním vozíku. 

Podrobná pravidla svozu uživatelů upravuje „Metodika pro svoz uživatelů“.