Nabídka činností při poskytování sociální služby

 

Nabídka základních činností

 1. pomoc při zajištění stravy:
  1. vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 2. poskytnutí ubytování:
  1. ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok,
  2. umožnění celkové hygieny těla,
  3. vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla,
 3. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

 

Nabídka další činnosti

 • zprostředkování psychologické pomoci (zdarma/psycholog je pracovníkem organizace).