Cílová skupina

Okruh osob, kterým je sociální služba určena:

Osamělé dospělé osoby s nezaopatřenými dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení:

  • matka, otec nebo náhradní rodič s nezaopatřenými dětmi (za nezaopatřené dítě považujeme dítě do 18 let věku, popř. nad 18 let věku, jedná-li se o nezaopatřené dítě, které se nadále soustavně připravuje na budoucí povolání),
  • těhotná žena.

Okruh osob, kterým není sociální služba určena

  • osoby, které potřebují bezbariérový přístup a pokoj,
  • osoby, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití,
  • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba, která není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,
  • osoby žádající o sociální službu, kterou neposkytujeme,
  • osoby, kterým byla vypovězena smlouva o poskytnutí služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy v době kratší než 6 měsíců,
  • osoby, které nedoloží posudek registrujícího praktického lékaře o svém zdravotním stavu.