Cíle poskytované služby

Cílem azylového domu je rozvíjet u uživatelů úroveň sociálních dovedností pro samostatný život. Ukazatelem úspěšného naplňování tohoto cíle je uživatel, u kterého došlo k rozvoji schopnosti:

  • zajistit si návazné bydlení (aktivně vyhledávat návazné bydlení, spořit finanční prostředky na bydlení, podávat žádost o byt),
  • zapojit se do pracovního procesu (aktivně vyhledávat vhodné pracovní příležitosti, pravidelně docházet do zaměstnání, spolupracovat s Úřadem práce, mít sestaven životopis pro potenciální zaměstnavatele, zvyšovat si kvalifikaci pro uplatnění na trhu práce, účastnit se vzdělávacích kurzů a rekvalifikací),
  • upevnit sociální dovednosti pro aktivní řešení své situace (vyřídit si nárokové dávky a příspěvky, efektivně hospodařit s penězi, řešit své závazky, splácet dluhy, využívat další dostupné služby a zdroje, jednat s úřady a institucemi, vyřídit si doklady, orientovat se ve vlastních právech),
  • vykonávat běžné činností pro samostatný život (rozvíjet praktické dovednosti, vést domácnost, prát, žehlit, obsluhovat spotřebiče, vařit, dbát hygienických návyků u sebe a dítěte).