Výlet

Dne 13. 03. 2019 uživatelé Denního stacionáře RADOST navštívili Gorolské informační centrum v Mostech u Jablunkova. Cílem této cesty byla výstava obrazů Šárky Spurné. Po tomto kulturním zážitku jsme zamířili uspokojit své chuťové pohárky do cukrárny U Tadka. Akce tohoto typu slouží i k nácviku sociálních dovedností v terénu např. zakoupení jízdenky, jízda vlakem, orientace v terénu apod.

Beseda s lesníky

Dne 26. 02. 2019 se v Denním stacionáři Radost uskutečnila beseda s jablunkovskými lesníky, p. Przybylou a p. Suszkou. Seznámili klienty velmi zábavnou formou s mnoha zajímavostmi z fauny a flóry, připravili si pro uživatele názorné ukázky a pomůcky, kdy měli skládat puzzle, poznávat listí, stromy a jejich plody, čichem pak dary lesa, hádat, za jak dlouho se v přírodě rozloží odpadky či si sáhnout na kožešiny divokých zvířat, vypreparovaného sokola nebo třeba sovu. Přednáška se všem zúčastněným velmi líbila a rozhodně všechny přítomné nalákala navštívit les a chránit jeho malé i větší obyvatele.

     
 

Návštěva z Milíkova

V pátek 22. 02. 2019 v rámci naší dlouhodobé spolupráce přijali pozvání na návštěvu našeho zařízení dobrovolní hasiči z Milíkova p. Labaj a p. Paluzga spolu se starostkou p. Kawulokovou a místostarostou p. Kantorem. Seznámili jsme je s prostory našeho zařízení, zhlédli prezentaci našich akcí z roku 2018, vedli jsme společné rozhovory na různá témata. Návštěva byla velmi příjemná a společně jsme prožili velmi pěkné dopoledne. Těšíme se na další vzájemnou spolupráci. Hosté si od nás odnesli dárky vyrobené uživateli a určitě příjemný zážitek.

       

 

Zahájili jsme projekt v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem

Z nadačního příspěvku bychom rádi vybavili hřiště herními prvky, např.: houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky, malý lanový park NEREZ – had, herní sestava "Rača", laminátová skluzavka. Hřiště budou primárně využívat klienti našeho zařízení Paprsek. Jsou to děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči). Dále Dětská skupina PAMPELIŠKA ta je pro děti z Třince od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Cíl: 100 000,-Kč
Děkujeme za vaši podporu
 
 
 

Vedení města zamířilo za klienty a pracovníky stacionáře Paprsek a Domova Sosna

V letošním roce vedení města zavítalo do Denního stacionáře Paprsek, který patří mezi zařízení příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a do Domova Sosna, který je součástí Sociálních služeb města Třince.

„Na tato milá setkání se vždy velmi těším, protože je to pro mne pokaždé pohlazení po duši. Vážím si náročné a záslužné práce zaměstnanců sociálních zařízení. Chtěla bych jim i klientům těchto zařízení popřát, aby jim nezmizel z tváří úsměv, aby se měli stále na co těšit a aby byl pro ně rok 2019 rokem šťastným a úspěšným,“ popřála všem primátorka Věra Palkovská.

V Paprsku si klienti stacionáře a děti z dětské skupiny Pampeliška přichystali na oplátku pro vedení města malé vystoupení a potěšili je pásmem říkanek a písniček. Na závěr návštěvy přišli i Tři králové, kteří sice nepřinesli zlato, kadidlo a myrhu, ale rozdali všem radost v podobě drobných dárečků a sladkostí. Jeden z klientů stacionáře přichystal pro primátorku i nečekané překvapení v podobě ručně malovaného obrazu gutského kostelíku.

vedení 2019.jpg (150,9 kB)

 

zdroj:www.trinecko.cz