Zahájili jsme projekt v mobilní aplikaci EPP Pomáhej pohybem

Z nadačního příspěvku bychom rádi vybavili hřiště herními prvky, např.: houpačka ptačí hnízdo WOOD, červené klobouky, malý lanový park NEREZ – had, herní sestava "Rača", laminátová skluzavka. Hřiště budou primárně využívat klienti našeho zařízení Paprsek. Jsou to děti a mládež od 1 do 18 let se zdravotním postižením, (tělesným, mentálním, smyslovým a kombinovaným, vývojovými poruchami, poruchami autistického spektra, ADHD, poruchami řeči). Dále Dětská skupina PAMPELIŠKA ta je pro děti z Třince od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky.
Cíl: 100 000,-Kč
Děkujeme za vaši podporu
 
 
 

Vedení města zamířilo za klienty a pracovníky stacionáře Paprsek a Domova Sosna

V letošním roce vedení města zavítalo do Denního stacionáře Paprsek, který patří mezi zařízení příspěvkové organizace Centrum sociální pomoci Třinec, a do Domova Sosna, který je součástí Sociálních služeb města Třince.

„Na tato milá setkání se vždy velmi těším, protože je to pro mne pokaždé pohlazení po duši. Vážím si náročné a záslužné práce zaměstnanců sociálních zařízení. Chtěla bych jim i klientům těchto zařízení popřát, aby jim nezmizel z tváří úsměv, aby se měli stále na co těšit a aby byl pro ně rok 2019 rokem šťastným a úspěšným,“ popřála všem primátorka Věra Palkovská.

V Paprsku si klienti stacionáře a děti z dětské skupiny Pampeliška přichystali na oplátku pro vedení města malé vystoupení a potěšili je pásmem říkanek a písniček. Na závěr návštěvy přišli i Tři králové, kteří sice nepřinesli zlato, kadidlo a myrhu, ale rozdali všem radost v podobě drobných dárečků a sladkostí. Jeden z klientů stacionáře přichystal pro primátorku i nečekané překvapení v podobě ručně malovaného obrazu gutského kostelíku.

vedení 2019.jpg (150,9 kB)

 

zdroj:www.trinecko.cz